Politica de confidențialitate

Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Restart Zone SRL respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează site-ul restartzone.ro și care ne comunică impresiile lor pe cale electronică. Cu această ocazie, dumneavoastră ne veți oferi online, telefonic sau în mod direct, date cu caracter personal.  Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Restart Zone colectează, stochează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

E-mail-ul pentru comunicări în scopuri de marketing și comunicări administrative legate de cursurile și programele la care v-ați înscris;

Numele dumneavoastră în scopul personalizării mesajelor de marketing pe care vi le trimitem;

Numele, prenumele și CNP-ul pentru gestionarea și emiterea documentelor de certificare privind participarea și absolvirea cursurilor/programelor;

Datele de facturare numai în scopul respecterii prevederilor legale privind emiterea facturilor proforme și fiscale;

Datele vor fi prelucrate numai dacă avem un interes legitim, un consimțământ explicit sau avem o obligație legală.

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră folosind aplicația internă CRM.

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră pentru informări administrative  aplicația WordPress, aplicația de email marketing Mailchimp, aplicația de programare Calendly, aplicația de Automatizări și aplicațiile de web email Google e-mail și Outlook.

Atunci când postați comentarii, platforma wordpress reține adresa de email în scopul notificării pe email atunci când primiți răspuns sau în scopul de a vă răspunde pe email dacă ne puneți o întrebare.

Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră prin telefon, prin intermediul emailurilor pe care ni le trimiteți și/sau prin intermediul formularelor web (formulare de înscriere sau abonare newsletter).

Datele sunt colectate direct și indirect prin intermediul echipamentelor sau dispozitivelor dumneavoastră, în funcție de setările de confidențialitate sau preferințele browserului dumneavoastră: rezoluție, localizare, ip sau prin intermediul Cookie–urilor strict necesare pentru interesul legitim (ex: Google Analytics, Aplicație Chat, Facebook Pixel Code, WPCRM pentru efectuarea unei înscrieri).

Datele sunt colectate indirect, în momentul în care altcineva (o persoană juridică sau fizică) face înscrierea la un curs pentru dumneavoastră.

Furnizarea datelor de către dumneavoastră este permisă și voluntară, excepând situația în care furnizarea datelor este o cerință obligatorie din punct de vedere legal: încheierea unui contract, date de facturare, date pentru înscrierea la cursuri sau contabilitate.

 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră:

  • atunci când faceți o achiziție prin intermediul interfaței web, telefonic sau pe email;
  • atunci când navigați pe website prin intermediul Cookie-urilor strict necesare;
  • atunci când comunicați cu noi prin intermediul aplicației de chat online;

– atunci când beneficiați de servicii gratuite: Documente, e-Bookuri, Webinarii;

– atunci când participați la evenimente online sau offline, cu taxă sau fără;

– atunci când ne solicitați abonarea la newsletter;

– atunci când întocmim documentele legale și necesare pentru înscrierea, particiciparea și finalizarea cursurilor;

– atunci când trimitem comunicări de marketing (pe email sau telefonic).

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale intereselor dumneavoastră.

Facem evaluari automate care includ o analiză a caracteristicilor dumneavoastră și  poate include predicții cu privire la comportamentul dumneavoastră. Acastă evaluare automata este realizată exclusiv cu mijloace informatice, fără implicare umană.

Această evaluare va fi menționată în continuare prin referire la termenul “profil complet automatizat”.

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Deciziile automate se iau pe baza profilului complet automatizat și sunt realizate numai de un calculator, sunt făcute fără intervenție umană, sunt denumite în continuare „procese decizionale complet automatizate”.

Ne fundamentăm procesul de “decizie complet automată” despre dumneavoastră pe următoarea logică de prelucrare: dacă un cititor accesează articole dintr-o anumita categorie, vom considera că aria sa de interes este legată de acea categorie de articole și vom încerca să personalizăm, în viitor, conținutul pe baza acelei analize; dacă un client a urmat un curs, este predictibil să fie interesat de un alt curs; dacă un abonat al newsleterelui face/ sau nu face anumite acțiuni care intră într-un tipar complet automatizat, putem să personalizăm acțiunile de marketing pentru a crește relevanța pentru abonat și a interesului legitim; dacă o persoană este client deja, îi putem acorda automat anumite reduceri.

Deciziile noastre „complet automate” nu au un impact asupra drepturilor dumneavoastră și nu au impact real semnificativ asupra circumstanțelor aferente situației dumneavoastră, comportamentului sau alegerilor dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea noastra referitoare la deciziile „complet automate” referitoare la dumneavoastră este o prelucrare în scopul intereselor noastre legitime, sau intereselor legitime ale unei terțe părți sau intereseelor dumneavoastră legitime.

Datele dumneavoastră personale pe care sistemul nostru se bazează atunci când ia „decizii complet automate” sunt date personale “nesensibile”.

Deciziile noastre “complet automate” nu vă pot afecta.

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.

Ștergem datele dumneavoastră în momentul în care ne solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a căror furnizare si prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta (datele de facturare în 5 ani, participarea la cursuri, pe perioadă nederminată, etc).

 În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dumneavoastră personale. 

 

Transferul datelor cu caracter personal

Restart Zone SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens.

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă societate decât Restart Zone SRL, ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale. Periodic, putem derula o promoție pe site-ul nostru, care oferă produse sau servicii de la o altă companie si veți avea posibilitatea de a opta pentru a primi informații direct de la societatea terță respectivă. Atunci când oricare dintre aceste promoții sunt puse la dispoziția minorilor, vom obține mai întâi consimţământul verificabil al părinților, înainte de schimbul de informații cu caracter personal ale minorului, conform dispozițiilor GDPR.

Atunci când desfășuram orice campanie de promovare care implică o altă societate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă rugăm să-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta ca aceasta a aderat la Politicile noastre de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă societate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste promoții, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Restart Zone SRL, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

În cazul unei fuziuni sau achiziții integrale sau parțiale a Restart Zone SRL de către o altă societate sau în cazul în care acționariatul Restart Zone SRL vinde sau înstrăinează în integralitate sau în parte societatea, dobânditorul ar putea avea acces la informațiile deținute de Restart Zone SRL, care ar putea include informații cu caracter personal. În mod similar, informațiile personale pot fi transferate, ca parte a unei reorganizări corporative, proceduri de insolvență, sau a unui alt eveniment similar, conform reglementărilor aplicabile.

Restart Zone SRL nu transferă datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Parte din datele dumneavoastră personale sunt transmise și pot fi prelucrate de către furnizori interni sau externi cu care avem o relație contractualulă pentru a vă putea oferi serviciile noastre, după cum urmează și fără a fi limitative, dar numai în scopurile menționate mai jos, pe următoarele categorii:

Servicii de conatabilitate și juridice (nume prenume, andresă, CNP);

Servicii de facturare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;)

Servicii de curierat/poștă: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

Servicii de trimite SMS, whatsapp: numărul de telefon;

Servicii newsletter: adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

Servicii de email (SMT): adresă de email, nume și prenume;

Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

 Servicii newsletter: adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

Servicii de statistică online (Google Analytics si Facebook Pixel Code): acțiuni pe website, durata unei vizite, pagini vizitate, achiziții, ip). În aceste servicii nu sunt colectate date personale precum nume și prenume ci aplicațiile stochează și prelucrează doar acțiuni.

Servicii de comentarii: nume și adresă de email;

 

 Tombole, concursuri si promoții

Pentru a vă înregistra la concursuri on-line, tombole sau alte promoții (împreună denumite „Promoții”), vi se poate solicita să vă înregistrați pe site-ul restartzone.ro sau să ne furnizați anumite informații pe pagina de Facebook Restart Zone – https://www.facebook.com/RestarrtNow. Informațiile colectate în cadrul unei promoții sunt folosite pentru a determina eligibilitatea dumneavoastră, pentru a vă notifica dacă sunteți câștigător și/sau pentru a vă livra un premiu. Dacă sunteți câștigător, anumite informații despre dumneavoastră (cum ar fi numele sau imaginea) pot fi postate pe site-ul restartzone.ro și/sau pe pagina de Facebook Restart Zone – https://www.facebook.com/RestarrtNow, în secțiunea relevantă și pot fi transferate companiei care oferă premiul, precum și celei care îl livrează. În cazurile de excepție în care minorilor li se permite să participe la o promoție, vom obține mai întâi acordul părinților, dacă este necesar, conform dispozițiilor GDPR.

Pentru mai multe informații despre promoții, vă rugam să consultați regulile oficiale sau detaliile publicate în secțiunea dedicată promoției respective.

 

Datele cu caracter personal ale minorilor

Restart Zone SRL nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care Restart Zone SRL descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, Restart Zone SRL va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

 

Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul de acces, adică de a obține din partea Restart Zone SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(i). scopurile prelucrării;

(ii). categoriile de date cu caracter personal vizate;

(iii). destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(iv). acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v). existența dreptului de a solicita Restart Zone SRL rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(vi). existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

(vii). în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

– dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la Restart Zone SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea Restart Zone SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația Restart Zone SRL de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se există unul dintre următoarele motive:

(i). datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii). dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Restart Zone SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea;

– dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

(i). dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care Restart Zone SRL verifică exactitatea datelor;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii). Restart Zone SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Restart Zone SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Restart Zone SRL, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail contact@restartzone.ro sau la sediul Restart Zone SRL din București, Bd. IC Brătianu nr. 16, etaj 1, ap. 5, Sector 3.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe site-ul restartzone.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării numelui, e-mail-ului și website-ului acestuia. Societatea Restart Zone SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mail-ului și website-ului acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Restart Zone SRL și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

 Tehnologiile utilizate

Informațiile pe care Restart Zone SRL le colectează prin intermediul site-ului restartzone.ro pot fi de două tipuri: „date cu caracter personal”, informații prin care un individ poate fi identificat și „date anonimizate”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitezi sau interacționezi cu site-ul, Restart Zone SRL și terții cu care aceasta a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informații anonimizate prin două surse: fișiere server log (fișiere de pe server) și pixel tags.

Site-ul restartzone.ro utilizează tehnologii de tip cookie (Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit website și la utilizarea acestuia. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. În cazul în care utilizatorii nu doresc ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere.

Fișierele de pe server. Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de cate ori vizitați site-ul, împreuna cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Utilizăm adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a identifica problemele cu serverele si pentru a administra site-ul. Putem, de asemenea, să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de cele mai multe website-uri. În afara celor descrise la acest subpunct, Restart Zone SRL nu va colecta datele personale individualizate, de exemplu nume, adresă, număr de telefon sau adresa de email prin această metodă, decât în cazul în care le veți furniza în mod voluntar. În cazul în care nu doriți ca aceste date sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le transmiteți. Datele care au fost transmise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul noutăților și promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terţe părţi care vor acționa conform instrucțiunilor noastre).

Informații Adiționale Stocate Automat. În anumite condiţii, unele informații tehnice neindividualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci prin simpla vizitare a site-ului (tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, sistemul de operare al calculatorului și domeniul site-ului de unde ați intrat pe site-ul nostru).

Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel. Site-ul poate folosi aşa-numitele „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit „taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, oferirea serviciilor de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate.

 

Securitatea datelor

Restart Zone SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul restartzone.ro și prin intermediul paginii de Facebook Restart Zone, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori, chiar dacă acestea pot fi prelucrate doar în mod ocazional/accidental. Aceste eforturi includ, dar nu sunt limitate la:

(i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați Restart Zone SRL;

(ii) utilizarea tehnicii de protecție împotriva atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS) și,

(iii) verificarea identității utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

 

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la contact@restartzone.ro sau la sediul Restart Zone SRL din București, Bd. IC Brătianu nr. 16, etaj 1, ap. 5, Sector 3.