Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

 1. Dispoziții generale

Vă mulțumim că vizitați acest site. Sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre Restart Zone și valorile pe care le promovăm. Laura Truța a creat spațiul Restart Zone pentru utilizatorii care își doresc o transformare în viața lor cu scopul de a atinge starea de bine, pentru a se cunoaște mai bine și de a trăi mai conștient. Încercăm să fim utili pentru dumneavoastră. Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putință. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces şi de utilizare, detaliate mai jos („Termeni și condiții”), precum şi de respectarea legislației în vigoare.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți şi/sau îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit şi necondiționat Termenii și condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Restart Zone SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau colaboratorii acesteia, ori numai cu unii dintre aceștia.

Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și condiţiile din acest document, întrucât orice utilizare a acestui site necesită acceptarea lor de către dumneavoastră.

Prin înscrierea la orice program sau curs publicat pe www.restartzone.ro   accepțați și sunteți de acord cu Termenii și Condițiile parcurse, devenind Parte a acestui Acord. Obțineți astfel dreptul de acces la unul din programele afișate pe www.restartzone.ro, după confirmarea plății.

Accesul presupune înregistrarea dumneavoastră ca utilizator pe site în baza unor date de autentificare puse la dispoziție de către organizatori în urma achitării contravalorii programului și a dovedirii efectuării plății.

Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlint vârsta de 18 ani și care a achitat contravaloarea lor. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil de acuratețea datelor furnizate, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că sunteți competent și capabil să respectați acest Acord.

Înregistrarea presupune furnizarea unor date complete și reale, necesare întocmirii Facturii proforme, Facturii finale și deschiderii contului de training. Furnizarea de date incomplete sau nereale conduce la neacordarea /suspendarea /anularea de către Restart Zone a dreptului de utilizare a Site-ului și Serviciilor.

Pe toată durata de utilizare a contului, sunteți singurul responsabil pentru activitățile derulate sub contul dumneavoastră. Este strict interzisă divulgarea datelor contului – Utilizator și Parolă – către un terț. Utilizarea contului dumneavoastră de către o terță parte, conduce la închiderea imediată a contului, fără nicio despăgubire, din partea Restart Zone și cu suportarea consecințelor legale de către dumneavoastră, ca urmare a încălcării drepturilor de autor și prezentelor Termeni și conditii.

Serviciile, informațiile și materialele existente pe Site ca parte a Serviciilor, incluzand, fără a se limita la logo, documente, materialele video, audio, aplicatii, teste, articole, grafica, instrumente, orice fisiere, numite generic “Conținut”, sunt proprietatea Restart Zone si a colaboratorilor săi și sunt protejate de lege.

 1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Administratorul site-ului https://www.restartzone.ro   îsi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Restart Zone SRL nu este răspunzător față de Utilizatori, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de autor şi/sau drepturile asupra Conținutului Site-ului.

Restart Zone SRL este proprietarul acestui site. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul Restart Zone, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Restart Zone SRL sau a unor terți care au autorizat Restart Zone SRL să le utilizeze.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat şi/sau ale lucrărilor şi/sau produselor și serviciilor care sunt reproduse pe site, sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, cu trimitere la sursă (www.restartzone.ro), excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări, produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Restart Zone SRL, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

 1. Accesul la informațiile publicate pe site

Restart Zone SRL garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul restartzone.ro si nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Restart Zone SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Folosirea, fără acordul scris Restart Zone SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Restart Zone SRL nu trimite e-mailuri spam.

Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru site. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate pentru subiecte la seminariile noastre sau pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politică este destinată pentru a evita posibilitatea unor neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea parea a fi similare cu ideile prezentate de dumneavoastră. În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne veți trimite orice idee, sugestie sau material, acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți ceva și este nesolicitat, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel internațional, și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber, pentru orice scop, fără compensare sau notificarea furnizorului. Având în vedere acest fapt, vă solicităm să nu trimiteți proiecte creative, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru dumneavoastră.

 1. Conținutul Site-ului în general

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra /în legatură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau partială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: www.restartzone.ro sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site, îsi asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desfiiințarea contului Utilizatorului pe Site și pe platforma www.restartzone.ro, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site, indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

 1. Accesul minorilor

Conținutul restartzone.ro nu este, ca regulă, destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Totuși, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini de internet care sunt nerecomandate minorilor.

De aceea, pentru a evita orice prejudiciu, vârsta minimă a utilizatorilor înregistrați în vederea publicării unor comentarii trebuie să fie de minimum 18 ani.

 1. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

Atunci când site-ul nostru abordează aspectele financiare în clipuri video, articole sau alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că programele noastre au capacitatea de a vă ajuta să vă îmbunătățiți viata dumneavoastră sau de a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că veți obține un rezultat sau castiga bani folosind oricare dintre ideile, instrumentele, strategiile sau recomandările noastre, iar noi nu pretindem că vă veți îmbogăți instantaneu pe oricare dintre pagină din website-urile noastre. Nimic de pe site-ul nostru nu este promisiune sau garantie de câștiguri. Nivelul dumneavoastră de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunostințe, capacitate, implicare, dedicare, pricepere la afaceri, de rețea și situatia financiara, pentru a numi doar cateva. Deoarece acești factori diferă în funcție de individ, nu putem și nu garantăm succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a câștiga venituri. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile dumneavoastră și rezultatele din viață și afaceri. Orice declarații anticipative prezentate pe site-ul nostru sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanța reală. Precizăm că noi nu oferim consiliere juridica profesionala, medicala, psihologica sau financiară.

 1. Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal Click aici.
 1. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

Utilizatorii care vizitează site-ul restartzone.ro pot să publice comentarii la adresa acestuia, a articolelor publicate și a produselor promovate, prin completarea unor câmpuri care se referă la nume, adresa de e-mail și website-ul respectivelor persoane.

Restart Zone SRL își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate cu reglementările în vigoare.

 1. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser

Site-ul restartzone.ro este găzduit de serverele unei terțe companii. Societatea Restart Zone SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare.

Restart Zone SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului restartzone.ro. De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina Restart Zone SRL.

Restart Zone SRL nu răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul restartzone.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor site-urilor respective.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Restart Zone SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

– încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;

– sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;

– nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

– nu oferă o securitate adecvată;

– conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;

– sunt licențioase ori calomnioase.

 1. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Acest site nu este perpetuu. Proprietarul poate să ia decizia închiderii sale oricând fără a fi răspunzător pentru eventualele daune pe care le-ar pricinui prin închiderea site-ului.

 1. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu produsele promovate

Cele mai multe dintre articolele publicate pe site-ul restartzone.ro reprezintă strict opinia personală a echipei Restart Zone, scopul acestora fiind informarea destinatarilor. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorului, sunt inviolabile. Acesta nu va putea fi considerat răspunzător pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

De asemenea, materialele care fac referire sau prezintă calitățile ori avantajele folosirii anumitor produse reprezintă reflectarea înțelegerii autorului, iar acesta nu poate fi responsabil pentru calitatea produselor pe care le promovează. Răspunderea pentru buna funcționare și calitățile respectivelor produse aparține în integralitate producătorilor și, după caz, furnizorilor.

 1. Plata și modalități de plată

Serviciile oferite pe site-ul restartzone.ro pot fi accesate contra cost. Confirmarea plății conduce la acordarea accesului la Serviciul respectiv.

Odată plata efectuată și accesul acordat, vânzarea se consideră încheiată. Plățile pot fi efectuate prin transfer bancar, prin ordin de plată sau cu cardul.

Plata cu cardul se poate efectua online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Netopia Mobilpay. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că Netopia Mobilpay nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dumneavoastră sunt în sigurantă.

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Prețul plătit nu se returnează în nicio situație.

 1. Legea aplicabilă, litigii și dispoziții finale

Prin vizitarea site-ului restartzone.ro, utilizatorii se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și Restart Zone SRL (precum și asociații/partenerii/afiliații săi).

În cazul unor eventuale conflicte între Restart Zone SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau afectată de altă cauză de ineficacitate, indiferent de cauză, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Odată cu accesarea site-ului, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Clientul își asumă în integralitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de Termenii si condițiile site-ului restartzone.ro.

 1. Contact

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secțiunilor, vă rugăm să ne contactați imediat. Persoană de contact: Laura Truța, e-mail: contact@restartzone.ro.

Restartzone.ro este dezvoltat/operat/administrat de:

Restart Zone SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Bd. IC Brătianu nr. 16, etaj 1, ap. 5, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6165/2019, Cod fiscal 41088680, având cont bancar nr. RO48INGB0000999909127165, legal reprezentată de Laura Truța în calitate de Administrator.

Varianta actualizată – iulie 2022, Restart Zone SR

Blog

Lorem ipsum lorem ipsum